17,566 Reputation

10 today
50 yesterday
2 2 days ago
90 Aug 22
56 Aug 21
30 Aug 20
10 Aug 19
10 Aug 18
20 Aug 14
+20 12:55 upvote
30 Aug 13
+30 20:33 upvote
-2 Aug 12
2 Aug 11
20 Aug 10
18 Aug 9
12 Aug 8
20 Aug 7
0 Aug 6
5 Aug 5
20 Aug 4
3 Aug 2
-2 11:22 downvote
+5 09:38 upvote
10 Jul 31
11 Jul 30
7 Jul 29
0 Jul 28
10 Jul 27
0 Jul 26
5 Jul 25
13 Jul 24
44 Jul 23
77 Jul 22